Wenkai Wang

XuZhi & Daymare

New York
2020

Fashion Designer: Xu Zhi
Photography: Wenkai Wang

WELCOME TO THE DESERT OF REALITY WELCOME TO THE DESERT OF REALITY WELCOME TO THE DESERT OF REALITY
WELCOME TO THE DESERT OF REALITY WELCOME TO THE DESERT OF REALITY WELCOME TO THE DESERT OF REALITY